SocionomSpecialisterna

Vi skapar trygghet

 

Ungdomscoach

Ungdomscoach är en insats för barn och ungdomar som har en ökad risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller ungdomens närmiljö. Insatsen riktar sig även till ungdomar med olovlig skolfrånvaro eller våldsbenägenhet.

 

Våra ungdomscoacher hjälper ungdomar att komma till rätta med sin problematik utifrån ett strukturerat behandlingsprogram som är utformat efter ungdomens behov och målsättning. En viktig del i insatsen är att engagera ungdomens nätverk.

 

En ungdomscoach är där ungdomarna är och har som målsättning att hjälpa ungdomen att få struktur på vardagen. De kan även hjälpa till med sysselsättning i form av skola eller praktik, integration i samhället och individuell coaching.

 

De metoder som våra ungdomscoacher använder sig av är bland annat M.I (motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi), ART (Aggression Replacement Training) och ett lösningsfokuserat arbetssätt.